Anläggnings information

Hagar
Här går hästarna i stora kuperade hagar.
I vinterhagarna finns ca 600 m2 dränerade och uppgrusade ytor, ca 1 ha ängsmark och ca 1/2 ha  skog per hage.
Staketet är 1.80 m högt med rep och trästolp. Varje hage har även dränerade foderplatser med foderhäckar. Hagarna städas och växelbetas med nöt för att minska parasittryck.
Sommarhagarna är ca 10 ha vardera. Dessa putsas årligen och förnyas var fjärde år.
 
Ligghallar
Varje ligghall är 240 m2 stor. Här halmas det och det finns alltid tillgång till saltsten, mineralsten och frostfritt vatten i termobarer.
 
Foder
Hästarna har fri tillgång på analyserat grovfoder (hö ensilage) som anpassas efter flockens behov. Om behov finns kompletteras foderstaten med kraftfoder.
 
Stallet
Stallet består av 5 boxar som är drygt 16m2 vardera. Det finns två skötarspiltor, en undersökningspilta, toalett, sadelkammare, foderutrymme och köksutrymme.
 
Hantering och skötsel
Tillsyn och kontroll av hästarna tillhör de dagliga rutinerna. Hästarna tas regelbundet in i stallet för skötsel och hantering. 
Alla hästar på gården journalförs.
Hovvård sker kontinuerligt av Hovslageri och Hästtandvård, Martin Ondraseck (tandvård vid behov/önskemål).
Veterinärvård sköts i första hand av Hästveterinären Gun AB, såsom vaccinationer, friröntgen, ect.
Vi ombesörjer bokning och handräckning.
 
Semin
Semin (färsk och fryst) utförs på plats på inackorderade ston.
Ansvarig veterinär Ellinor Cederlöf och seminassistent Jeanette Hedin.
 
Fölningsrutiner
Stoet vaccineras ca  1 1/2 månad innan beräknad fölning. För att stoet skall bygga upp ett imunförsvar mot ev bakterier i stallmiljön, som i sin tur ger fölet bättre motståndkraft, stallas hon in nattetid minst en månad innan beräknad fölning. Detta ger oss även bättre uppsikt under den kommande fölningen. När fölningen närmar sig använder vi oss av rasthagarna, bevakningskamera, Birth Alarm och framförallt vakar vi.
I samband med fölningen upprättas en fölningsjournal.
Desinficering av boxen sker när sto och föl är redo att återgå till flocken.
Vid ca 8 månaders ålder avvänjs fölet succesivt från stoet. 
 
Isoleringshagar
På gården finns 3 stycken isoleringshagar med tillhörande vindskydd, dessa används i första hand vid nyandkomna hästar, för mjuk inslussning i flocken och minskad smittspridning.
 
Rasthagar
Dessa hagar används när extra bevakning krävs, ex vid fölning.
 
Kameror
Två kameror fotar var 5:e minut hagarna som syns här på hemsidan.
 
Kund- och personalutrymme
Stallets övervåning rymmer kök, kontor, toalett, dusch och bastu. Lokalen har en öppen planlösning som ger möjlighet till hästägarträffar, konferens och föreläsningar. För de långväga gästerna finns två sovrum för ev övernattning.
Den generösa ytan på 240 mgör det möjligt att anpassa lokalen efter kundens önskemål.